Knowledge Channel, pinarangalan para sa distance learning project - TrueID

Knowledge Channel, pinarangalan para sa distance learning project

Philippine EntertainmentJuly 13, 2021

Tumanggap ng parangal bilang “Outstanding CSR Project in Education” ang Knowledge Channel Foundation Inc. (KCFI) para sa kampanya nitong “School at Home” na layong ipagpatuloy ang distance learning sa bansa gamit ang mga on-air at online platform nito sa nagdaang 2021 League of Corporate Foundations- Corporate Social Responsibility (LCF-CSR) Guild Awards na ginanap noong Hulyo 9.

Binigyang pagkakataon ng “School at Home Project” ang mga kabataang napilitang manatili sa kanilang mga tahanan nitong pandemya na ipagpatuloy ang pag-aaral sa panonood nila ng iba’t-ibang palabas tungkol sa mga school subjects gaya ng Math, Science, Filipino, English, Araling Panlipunan, Values, Arts, at Physical Education. Alinsunod ang mga tinuturo sa mga videos na ito sa Most Essential Learning Competencies or MELCs na itinakda ng Department of Education at maaaring gamitin ito kasabay ng self-learning modules at mga palabas sa DepEd TV.

Isinagawa ng KCFI ang inisyatibong ito bilang tugon sa problemang idinulot ng pandemya sa sektor ng edukasyon sa Pilipinas, na nagresulta sa pagbabago sa pamamaraan ng pag-aaral ng mga estudyante. Dahil dito, maraming mag-aaral, guro, at magulang ang hindi nakasabay dahil sa kakulangan sa kagamitang makakatulong sa distance learning.

Read More
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...